Oud-Katholiek Seminarie

Inschrijving en financiŽn | Inschrijving en betaling

Het formulier voor inschrijving bij het Oud-Katholiek Seminarie is hier te downloaden. Het invullen van dit formulier is noodzakelijk om te worden ingeschreven als student of als toehoorder.

Voorafgaande aan, of tegelijk met, inschrijving gelieve men contact op te nemen met de rector (m.ploeger@uu.nl) voor oriënterend contact via email of telefoon. Bij inschrijving als student wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Naast deze algemene inschrijving als student of toehoorder dient men zich per periode in te schrijven voor de te volgen cursussen (colleges), zie daarvoor het formulier onder de knop "Onderwijs".

Informatie over de betaling van inschrijf-/collegegeld, dat met ingang van het studiejaar 2013-2014 geheven wordt, is hier te vinden.