Oud-Katholiek Seminarie

Onderwijs | Collegerooster

Het collegerooster voor het academisch jaar 2019/2020 is hier te downloaden. Men kan ervan uitgaan dat in elk geval periode 1 zal worden uitgevoerd zoals in dit rooster vemeld. Verder zal het rooster door het jaar heen telkens up-to-date worden gemaakt.

Het betreft voor het eerst een rooster op basis van het herziene curriculum (zie onder de knop Curriculum). We bevinden ons dus in een overgangsfase. Voor vragen die dit oproept wende men zich tot de rector.