Oud-Katholiek Seminarie

Organisatie | Organisatiestructuur

Organisatiestructuur van het Oud-Katholiek Seminarie

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verzorgt de ambtsopleiding van de toekomstige ambtsdragers in de kerk in aanvulling op de algemene theologische opleiding aan een universiteit.

Van 1725 tot 1969 was het seminarie een intern opleidingsinstituut, gevestigd te Amersfoort. Sinds 1969 werkt het seminarie samen met de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Het is ook tegenwoordig nog gevestigd aan het Departement voor Filosofie en Religiewetenschap (binnen de Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht.

 

Curatorium

Het bestuur van het Oud-Katholiek Seminarie is in handen van het Curatorium (stichtingsbestuur):

mw. Ph.E. Brouwer-Stam, secretaris

J.A. Dekker, lid namens de Bisschopskas van Haarlem

mw. S. van der Helm, studentenvertegenwoordiger

dr. M. Ploeger, docentenvertegenwoordiger

J.P. Schoon MBA, penningmeester

drs. C.H.E. Stam, lid

can. drs. W.B. van der Velde, docentenvertegenwoordiger

mr. drs. K.J. Visser, voorzitter

can. drs. L.E. Wijker, lid namens het Metropolitaan Kapittel van Utrecht

 

Postadres van het Curatorium:

mw. Ph.E. Brouwer-Stam, secretaris

De Bakker 28

1911 JH  Uitgeest

brouwer.philippine@gmail.com

 

Commissie van Toezicht 

Toetsing van het beleid van het Curatorium berust bij de Commissie van Toezicht:

dr. M.J. Blaauw, lid van het Collegiaal Bestuur

mgr. dr. D.J. Schoon, bisschop van Haarlem

mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, aartsbisschop  van Utrecht

 

Postadres van de Commissie van Toezicht:

Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Koningin Wilhelminalaan 3

3818 HN  Amersfoort

 

College van Docenten 

Het Curatorium draagt het organiseren en verrichten van onderwijs en onderzoek op aan het College van Docenten:

dr. M. Ploeger, rector; docent systematische theologie; docent liturgie

prof. dr. P.B.A. Smit, bijzonder hoogleraar

mr. drs. A.A. Snijders, docent kerkelijk recht

can. drs. W.B. van der Velde, docent kerkgeschiedenis

mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, docent ecclesiologie en ambtsleer

 

Administratief secretaresse van het College van Docenten:

mw. Th.J. van der Woude-Bakker

 

Postadres van het College van Docenten (tevens bezoekadres - alleen op afspraak):

Oud-Katholiek Seminarie

Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschap

Janskerkhof 13

3512 BL Utrecht

 

Toegevoegde wetenschappelijke onderzoekers 

prof. mr. J.J. Hallebeek, kerkelijk recht

dr. K. Ouwens, liturgie

mgr. dr. D.J. Schoon, kerkgeschiedenis

 

Emeriti

prof. dr. M.F.G. Parmentier

prof. dr. J. Visser