Oud-Katholiek Seminarie

Mei | Update personele wisselingen

Van verschillende kanten wordt belangstelling getoond voor de huidige situatie aan het seminarie, met name na de tragische dood van onze collega dr. Remco Robinson. Daarom geef ik hier - en in de nieuwsbrief van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland - een update (stand van zaken half mei 2019) van de personele veranderingen waaraan momenteel wordt gewerkt door het College van Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht en door het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie.

 

(1) Het docentschap Praktische Theologie (30%) is vacant geworden door het overlijden van dr. Remco Robinson. Voor de invulling wordt momenteel nagedacht over een “Plan A” (30% docentschap gekoppeld aan een tijdelijke 50% promotieplaats op het vakgebied “kerk- en gemeenteopbouw als praktisch-theologische ecclesiologie”) en een “Plan B” (opsplitsing van het vakgebied in een wetenschappelijke inleiding, een 10% stagebegeleider en het uitbesteden van de deelvakken/practica). Vermoedelijk is in de nabije toekomst een advertentie voor “Plan A” te verwachten.

 

(2) Ook het secretariaat van het College van Docenten (20%) is vacant geworden door het overlijden van dr. Remco Robinson. Op basis van de tienjarige samenwerking tussen secretaris en rector oriënteer ik mij momenteel met behulp van enkele deskundigen op de wijze waarop dit secretariaat zodanig opnieuw kan worden ingevuld, dat de leiding van het seminarie op de meest zinvolle wijze wordt ondersteund.

 

(3) Het docentschap kerkgeschiedenis (20%) wordt na dit academisch jaar vacant door het emeritaat van can. drs. Wietse van der Velde. Een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid zal in het najaar plaatsvinden. De sollicitatieprocedure voor zijn opvolging is momenteel gaande.

 

(4) Ook voor een assistent van de hoogleraar (20%) is de sollicitatieprocedure momenteel gaande. Deze tijdelijke functie is in het leven geroepen vanwege het feit dat prof. dr. Peter-Ben Smit naast zijn andere functies ook het oud-katholieke theologische instituut van de universiteit Bern van dienst is als deeltijd-hoogleraar. Een deel van zijn aanstelling aan het seminarie zal daarom tijdelijk door een assistent worden overgenomen.

 

Voor de volledigheid vermeld ik alle huidige functionarissen op het seminarie: dr. Mattijs Ploeger (30% rector, 30% docent liturgie, 20% docent systematische theologie), prof. dr. Peter-Ben Smit (30% bijzonder hoogleraar), mr. drs. Adriaan Snijders (10% docent kerkelijk recht), drs. Leonie van Straaten (10% studentenpastor), can. drs. Wietse van der Velde (20% docent kerkgeschiedenis), mgr. dr. Joris Vercammen (10% docent ecclesiologie en ambtsleer), mw. Dorien van der Woude-Bakker (vrijwilligersfunctie: administratief secretaresse).

 

Veel informatie over het seminarie vindt u op onze website (seminarie.okkn.nl). Mochten er nadere vragen zijn over de genoemde ontwikkelingen – bijvoorbeeld van mensen (v/m) die eventueel belangstelling voor een functie zouden kunnen hebben – dan ben ik als rector daarvoor het aanspreekpunt.

 

Mattijs Ploeger (m.ploeger@uu.nl)