Oud-Katholiek Seminarie

Onderwijs | Curriculum

Curriculum-herziening

 

Met ingang van het academisch jaar 2019-2020 worden de colleges gegeven op basis van een herzien curriculum.

Een kort overzicht van het nieuwe curriculum is via deze link te vinden. Een uitgebreide versie is nog in ontwikkeling (mede vanwege de waardevolle input vanuit studenten en docenten) en zal t.z.t. op deze website verschijnen.

We bevinden ons dus in een overgangsfase die van alle betrokkenen enige flexibiliteit vraagt. Voor studenten die studeren tijdens deze overgangsfase worden uiteraard individuele aanpassingen gedaan indien nodig (men wende zich daarvoor tot de rector).

Het oude curriculum, zoals dat tot voor kort op deze plaats te vinden was, is nog steeds via deze link te downloaden.