Dr. Remco Robinson

Dit zijn de persoonlijke pagina's van dr. Remco Robinson (1979-2019).

Hier gaf hij nadere informatie over zijn onderwijs en onderzoek als docent Praktische Theologie.

Biografie  

Remco Robinson (1979) studeerde theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2003 studeerde hij af in de dogmatiek met een scriptie over de huwelijkstheologie van Edward Schillebeeckx binnen de context van de huidige Nederlandse samenleving. Vervolgens deed hij onderzoek naar de beleving van de kerkelijke huwelijksviering, wat leidde tot een promotie aan dezelfde universiteit in 2007. Na zijn priesterwijding in 2006 werd hij pastoor van Arnhem. Vanaf 2008 werkt hij als secretaris van de docenten en werd in 2010 benoemd tot docent praktische theologie aan de kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. in 2010 werd hij eveneens havenpastor van Vlissingen en rector van de statie Zeeland. Naast zijn kerkelijke aanstellingen is Robinson momenteel als docent en onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als supervisor aan de Hogeschool Zeeland. Zijn huidige onderzoek omvat de kerk als lerende organisatie en de integrerende kracht van maaltijdrituelen. ter voorbereiding van dit laatste onderzoek ontving hij samen met Prof.dr. Peter-Ben Smit en dr.habil. Maarten Wisse een NWO-subsidie. Robinson is getrouwd en heeft drie kinderen.