Kerkelijk examen Loes Berkhout

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van het Kerkelijk Examen dat mw. drs. Loes Berkhout, MA, zal afleggen op dinsdag 9 april 2019 om 14.30 uur in zaal 002 op de begane grond van het pand Drift 25 in de Utrechtse binnenstad. U bereikt Drift 25 via de ingang van de bibliotheek op Drift 27, vervolgens loopt u via de binnentuin naar het naastgelegen pand Drift 25.

Het examen omvat:

Praktische theologie (docent: dr. R. Robinson)

Scriptie van Loes Berkhout, getiteld: “Hoe een kerk weer tot leven komt”

In verband met het overlijden van dr. Robinson vervalt de ondervraging over de scriptie en zal de kandidaat de scriptie wat uitgebreider voorstellen.

Kerkelijk recht (docent: mr. drs. A.A. Snijders)

Literatuur: Jan Hallebeek, “The Old Catholic Synods: Traditional or Innovative Elements within the Constitution of the Church”, in: Internationale Kirchliche Zeitschrift 101 (2011), 65-100

Kerkgeschiedenis (docent: can. drs. W.B. van der Velde)

Literatuur: G.Chr. Kok, Uit de geschiedenis van de Synode. Een kleine kerk op weg in de 20e eeuw (Publicatieserie Oud-Katholiek Seminarie 17), Amersfoort 1987

 

Het examen wordt afgelegd voor het college van genoemde docenten en wordt voorgezeten door de rector; een vertegenwoordiger van het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie zal hierbij aanwezig zijn.

 

Met vriendelijke groet,

namens het docentencollege,

Mattijs Ploeger, rector