Structuur

Organisatiestructuur van het Oud-Katholiek Seminarie

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verzorgt de ambtsopleiding van de toekomstige ambtsdragers in de kerk in aanvulling op de algemene theologische opleiding aan een universiteit.

Het seminarie werkt sinds 1969 samen met de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht en is ook tegenwoordig nog gevestigd aan het Departement voor Filosofie en Religiewetenschap (binnen de Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht. Van 1725 tot 1969 was het seminarie een intern opleidingsinstituut, gevestigd te Amersfoort.

 

Curatorium

Het bestuur van het Oud-Katholiek Seminarie is in handen van het Curatorium (stichtingsbestuur):

J.A. Dekker

mw. drs. B.R.M. de Jong, secretaris, 

dr. M. Ploeger, docentenvertegenwoordiger

J.P. Schoon MBA, penningmeester

mw. S. van der Helm, studentenvertegenwoordiger

drs. C.H.E. Stam

can. drs. W.B. van der Velde, docentenvertegenwoordiger

mr. drs. K.J. Visser, voorzitter

 

Postadres van het Curatorium:

mw. drs. B.R.M. de Jong, secretaris

Bakhuis Roozenboomstraat 7

2313 RC Leiden

brmdejong@gmail.com

 

Commissie van Toezicht 

Toetsing van het beleid van het Curatorium berust bij de Commissie van Toezicht:

mw. M.L. Nijman-Smits, lid van het Collegiaal Bestuur

mgr. dr. D.J. Schoon, bisschop van Haarlem

mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, aartsbisschop  van Utrecht

 

Postadres van de Commissie van Toezicht:

Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Koningin Wilhelminalaan 3

3818 HN Amersfoort

 

College van Docenten 

Het Curatorium draagt het organiseren en verrichten van onderwijs en onderzoek op aan het College van Docenten:

dr. K. Ouwens, docent liturgie (met ziekteverlof)

dr. M. Ploeger, rector; docent systematische theologie en sacramentenleer; waarnemend docent liturgie

dr. R. Robinson, secretaris; docent praktische theologie

prof. dr. P.B.A. Smit, bijzonder hoogleraar

can. drs. W.B. van der Velde, docent kerkgeschiedenis

mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, docent ecclesiologie en ambtsleer

mr. A.A. Snijders, docent kerkelijk recht

 

Administratief secretaresse van het College van Docenten:

mw. Th.J. van der Woude-Bakker

 

Postadres van het College van Docenten:

Oud-Katholiek Seminarie

Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschap

Janskerkhof 13

3512 BL Utrecht

 

Bezoekadres van het College van Docenten (alleen op afspraak):

Drift 15

3512 BR  Utrecht

kamer 2.04

 

Toegevoegde wetenschappelijke onderzoekers 

Het Seminarie kent twee toegevoegde wetenschappelijke onderzoekers:

prof. mr. J.J. Hallebeek, kerkelijk recht (docent kerkelijk recht 1988-2014)

mgr. dr. D.J. Schoon, kerkgeschiedenis