Sollicitatie docent en promovendus Praktische Theologie

Stichting Oud-Katholiek Seminarie

 

VACATURE DOCENT EN PROMOVENDUS PRAKTISCHE THEOLOGIE

 

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar de gecombineerde functie van

 • docent (v/m) Praktische Theologie;
 • promovendus (v/m) Praktische Theologie.

Het docentschap omvat 0,3 fte en betreft de reguliere functie van docent Praktische Theologie aan het Oud-Katholiek Seminarie. Dit docentschap omvat de volgende werkzaamheden:

 • het verzorgen van colleges en practica binnen het collegerooster van het Oud-Katholiek Seminarie (doorgaans op dinsdag in Utrecht);
 • het organiseren, begeleiden en beoordelen van stages;
 • het begeleiden en beoordelen van scripties op het vakgebied Praktische Theologie;
 • het doen van onderzoek op het vakgebied Praktische Theologie;
 • participatie in het College van Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie;
 • participatie in het internationale oud-katholieke theologische discours;
 • een beperkte mate van dienstverlening aan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De promotieplaats omvat 0,5 fte en betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van 4 jaar. Doel is het verwerven van de vereiste kwalificatie (dr.) voor het blijven bekleden van het docentschap, dat men intussen reeds bekleedt. Nadere informatie:

 • De promovendus doet onderzoek en schrijft een proefschrift op het vakgebied Praktische Theologie.
 • Het proefschrift dient zich te bewegen op het terrein van de “praktisch-theologische ecclesiologie”: kerk-/gemeenteopbouw in relatie tot de oud-katholieke ecclesiologie en de oud-katholieke parochiële praxis.
 • De verhouding tussen het hermeneutische en het empirische – de twee methodische hoofdstromen in de Praktische Theologie – is nader te bepalen in samenspraak met de kandidaat en de promotoren.
 • De begeleiders en beoogde promotoren zijn prof. dr. P.B.A. Smit als bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht en een co-promotor op het vakgebied van de Praktische Theologie.

Van kandidaten wordt verwacht:

 • een afgeronde wetenschappelijke theologische opleiding (doctoraal, master);
 • kennis van en affiniteit met (bij voorkeur tevens lidmaatschap van) de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
 • bij voorkeur een afgeronde opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie en ervaring in het parochiepastoraat binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
 • vaardigheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het schriftelijk verslag doen daarvan (aantoonbaar door eerdere onderzoeksverslagen zoals scripties, publicaties);
 • didactische vaardigheden of de bereidheid deze te ontwikkelen.

Honorering geschiedt op basis van de honorariumschalen en arbeidsvoorwaarden voor pastores in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De aanvangsdatum is zo spoedig mogelijk; deze wordt in overleg met de kandidaat vastgesteld.

Ten aanzien van de promotieplaats is nader gesprek mogelijk over de verhouding tussen aanstellingspercentage en aanstellingsperiode (met behoud van hetzelfde totaal).

 

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de hoogleraar, prof. dr. P.B.A. Smit (p.b.a.smit@uu.nl) of bij de rector, dr. M. Ploeger (m.ploeger@uu.nl). Sollicitaties, vergezeld van een CV en eventuele publicatielijst, kunnen vóór 25 augustus 2019 – bij voorkeur via e-mail – worden gezonden aan de waarnemend secretaris van het Curatorium: mw. S.C. Smit-Maan, s.c.smitmaan@gmail.com (IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden).