Oud-Katholiek Seminarie

April | Scriptiereglement

Eén van de wensen van de visitatiecommissie van enkele jaren geleden was het opstellen van een scriptiereglement. Op deze website (onder de knop "Richtlijnen") is dat document nu te vinden. Bestaande universitaire scriptiereglementen zijn als uitgangspunt genomen. De belangrijkste wijziging is dat er nu - naast de docent die de scriptie begeleidt - een tweede beoordelaar is, die een rol heeft aan het begin (bij de goedkeuring van de onderzoeksopzet) en aan het einde (bij de goedkeuring van de eindversie) van het traject.

MP