Maand:  


Van 30 augustus 2020 17:00 t/m 3 september 2020 14:00 :
Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie (afgezegd)
AFGEZEGD I.V.M. CORONA. Let op: in 2020 vindt de theologenconferentie plaats van zondagmiddag t/m donderdagmiddag. Locatie: Herz-Jesu-Kloster, Neustadt an der Weinstrasse (D).

Van 19 september 2020 14:00 t/m 19 september 2020 15:30 :
Seminariedag 2020
Formele opening van het studiejaar 2020-2021 Openingscollege mgr. dr. Dick Schoon (kerkgeschiedenis) De officiële opening van het studiejaar aan het Oud-Katholiek Seminarie zal plaatsvinden op zaterdag 19 september van 14.00 tot circa 15.30 uur. Het openingscollege zal worden verzorgd door mgr. dr. Dick Schoon, die sinds een jaar docent kerkgeschiedenis is. De titel van het openingscollege luidt: “Een oeuvre van formaat. De theologische school op Rijnwijk in de correspondentie van abbé d’Etémare en madame de Montagny, 1754-1770”. Verder staan een kort jaaroverzicht van de rector en een bijdrage vanuit de studenten op het programma. Vanwege corona doen we dit online met behulp van het communicatiemiddel “Zoom”. Indien u hieraan wilt deelnemen, en nog niet persoonlijk bent uitgenodigd, wordt u via deze weg van harte uitgenodigd de Zoom-link aan te vragen bij Rieneke Brand, assistent van prof. Peter-Ben Smit, via haar emailadres rieneke.brand@okkn.nl.

Van 21 september 2020 14:00 t/m 21 september 2020 15:15 :
Kerkelijk examen Johannes van Riessen
Op maandag 21 september zal Johannes van Riessen zijn studie aan het Oud-Katholiek Seminarie afronden. Het kerkelijk examen vindt plaats in de kathedrale kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem en begint om 14.00 uur. Vanwege de beperkingen in verband met corona is het bijwonen van dit examen alleen mogelijk na aanmelding bij de rector.