Seminariedag 2020

Begintijd 19 september 2020 14:00

Eindtijd 19 september 2020 15:30

Formele opening van het studiejaar 2020-2021 Openingscollege mgr. dr. Dick Schoon (kerkgeschiedenis) De officiële opening van het studiejaar aan het Oud-Katholiek Seminarie zal plaatsvinden op zaterdag 19 september van 14.00 tot circa 15.30 uur. Het openingscollege zal worden verzorgd door mgr. dr. Dick Schoon, die sinds een jaar docent kerkgeschiedenis is. De titel van het openingscollege luidt: “Een oeuvre van formaat. De theologische school op Rijnwijk in de correspondentie van abbé d’Etémare en madame de Montagny, 1754-1770”. Verder staan een kort jaaroverzicht van de rector en een bijdrage vanuit de studenten op het programma. Vanwege corona doen we dit online met behulp van het communicatiemiddel “Zoom”. Indien u hieraan wilt deelnemen, en nog niet persoonlijk bent uitgenodigd, wordt u via deze weg van harte uitgenodigd de Zoom-link aan te vragen bij Rieneke Brand, assistent van prof. Peter-Ben Smit, via haar emailadres rieneke.brand@okkn.nl.