Kerkelijk examen Johannes van Riessen

Begintijd 21 september 2020 14:00

Eindtijd 21 september 2020 15:15

Op maandag 21 september zal Johannes van Riessen zijn studie aan het Oud-Katholiek Seminarie afronden. Het kerkelijk examen vindt plaats in de kathedrale kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem en begint om 14.00 uur. Vanwege de beperkingen in verband met corona is het bijwonen van dit examen alleen mogelijk na aanmelding bij de rector.