Subsidieregeling Studiefonds

Om uiteenlopende redenen kan het voor studenten wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om financiële steun te ondervinden bij het volgen van de studie aan het Oud-Katholiek Seminarie. In dergelijke gevallen is een beroep mogelijk op de Stichting Oud-Katholiek Studiefonds. Dit fonds is samengesteld uit:

  • het Fonds Laurentius Rens, gesticht bij het overlijden van Laurentius Rens (1715-1783), een oud-katholieke koopman uit Dordrecht en Rotterdam,
  • het Studiefonds Oud-Katholiek Seminarie, in 1960 gesticht door de regenten van de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA), een oud-katholieke charitatieve instelling en voormalig weeshuis te Utrecht,
  • het Fonds De Rijk, deels bij leven en deels bij legaat gesticht door Cornelis de Rijk (1936-2016), priester en monnik in de Episcopal Church van de USA, afkomstig uit de oud-katholieke parochie van St. Jacobus te Utrecht.

Het subsidiereglement (klik hier) bevat informatie over de subsidiabele kosten, de wijze van aanvragen en de eventuele terugbetaling van subsidies en voorschotten. Voor nadere inlichtingen, alsmede voor het aanvragen van een subsidie, kan men zich wenden tot de secretaris van het bestuur van het Studiefonds: mevr. L.C. Wijker, secretaris@okstudiefonds.nl.