ANBI-verantwoording Studiefonds

Vanwege de ANBI-status van het Studiefonds (de Stichting Verenigde Oud-Katholieke Studiefondsen Rens en Seminarie) is hier de bestuurssamenstelling te vinden en hier de financiële verantwoording over de jaren:

2015

2016

2017

2018

2019

Let wel: het gaat hier om de verantwoording van het Studiefonds. De verantwoording van het Seminarie zèlf (de Stichting Oud-Katholiek Seminarie) is te vinden op www.anbi.nl.