Collegerooster

Op dit moment is het collegerooster hier niet te downloaden. Studenten en docenten hebben toegang tot een file waarin dit document te vinden is. Bij vragen wende men zich tot de rector.