Orthodox/oud-katholieke conferentie Zürich 22-23 mei

De theologische band tussen orthodoxen en oud-katholieken - wat betekent zij in de praktijk? En wat hebben onze theologische visies voor maatschappelijke relevantie?

Deze vragen staan centraal tijdens een symposium te Zürich op 22-23 mei, georganiseerd door de Orthodox-Altkatholische Arbeitsgruppe (ingesteld door het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel en de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie) en het Departement für Christkatholische Theologie van de universiteit van Bern. Sprekers zijn enerzijds leden van genoemde werkgroep, onder wie de rector van ons seminarie, dr. Mattijs Ploeger. Anderzijds zijn de sprekers aangezocht door het genoemde theologische departement, onder wie prof. dr. Angela Berlis.

In deze bijlage treft u nadere informatie aan. Hartelijk welkom om deel te nemen, met name mensen met een theologische achtergrond of de bereidheid zich daarin te verdiepen. De voertaal is Duits.

MP