Klachtenprocedure

Het Oud-Katholiek Seminarie heeft een eigen klachtenreglement, dat hier te downloaden is.