Organisatiestructuur

Organisatiestructuur van het Oud-Katholiek Seminarie

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verzorgt de ambtsopleiding van de toekomstige ambtsdragers in de kerk in aanvulling op de algemene theologische opleiding aan een universiteit.

Van 1725 tot 1969 was het seminarie een intern opleidingsinstituut, gevestigd te Amersfoort. Sinds 1969 werkt het seminarie samen met de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Het is ook tegenwoordig nog gevestigd aan het Departement voor Filosofie en Religiewetenschap (binnen de Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht.

 

Curatorium

Het bestuur van het Oud-Katholiek Seminarie berust bij het Curatorium (stichtingsbestuur):

mr. drs. Klaas-Jan Visser, voorzitter

Rebecca van der Steen MSc, secretaris

Jan Pieter Schoon MBA, penningmeester

can. drs. Leen Wijker, lid, vertegenwoordiger van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht

Johan Dekker, lid, vertegenwoordiger van de Bisschopskas van Haarlem

Jutta Eilander-van Maaren, lid, vertegenwoordiger van de docenten

dr. Mattijs Ploeger, lid, vertegenwoordiger van de docenten

Rianne van de Beek BA, lid, vertegenwoordiger van de studenten

drs. Cor Stam, lid

 

Adres van het Curatorium:

Rebecca van der Steen, secretaris

curatoriumoks@okkn.nl

 

Commissie van Toezicht 

Toetsing van het beleid van het Curatorium berust bij de Commissie van Toezicht:

mgr. Barend Theodoor Wallet MA, aartsbisschop  van Utrecht

mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

dr. Martijn Blaauw, lid van het Collegiaal Bestuur

 

Adres van de Commissie van Toezicht:

Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Koningin Wilhelminalaan 5

3818 HN  Amersfoort

 

College van Docenten 

Het Curatorium draagt het organiseren en verrichten van onderwijs en onderzoek op aan het College van Docenten:

dr. Mattijs Ploeger (rector; docent systematische theologie; docent liturgie)

prof. dr. Peter-Ben Smit (bijzonder hoogleraar)

Jutta Eilander-van Maaren MA (docent praktische theologie; promovenda)

mgr. dr. Dick Schoon (docent kerkgeschiedenis)

mr. drs. Adriaan Snijders (docent kerkelijk recht)

 

Secretaris van het College van Docenten:

Kirsten van Kempen MA

kirsten.vankempen@okkn.nl

 

Administratief secretaresse van het College van Docenten:

Rieneke Brand BSc

rieneke.brand@okkn.nl

 

Postadres van het College van Docenten (tevens bezoekadres - alleen op afspraak):

Oud-Katholiek Seminarie

Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschap

Janskerkhof 13

3512 BL Utrecht

 

Toegevoegde wetenschappelijke onderzoekers 

prof. mr. Jan Hallebeek

dr. Koenraad Ouwens

dr. Ari Troost

can. drs. Wietse van der Velde

mgr. dr. Joris Vercammen

dr. Genji Yasuhira

 

Emeritus

prof. dr. Jan Visser