Organisatiestructuur

Organisatiestructuur van het Oud-Katholiek Seminarie

De kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verzorgt de ambtsopleiding van de toekomstige ambtsdragers in de kerk in aanvulling op de algemene theologische opleiding aan een universiteit.

Van 1725 tot 1969 was het seminarie een intern opleidingsinstituut, gevestigd te Amersfoort. Sinds 1969 werkt het seminarie samen met de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Het is ook tegenwoordig nog gevestigd aan het Departement voor Filosofie en Religiewetenschap (binnen de Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht.

 

Curatorium

Het bestuur van het Oud-Katholiek Seminarie berust bij het Curatorium (stichtingsbestuur):

mr. drs. K.J. Visser, voorzitter

mw. R. van der Steen MSc, secretaris

J.P. Schoon MBA, penningmeester

can. drs. L.E. Wijker, lid, vertegenwoordiger van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht

J.A. Dekker, lid, vertegenwoordiger van de Bisschopskas van Haarlem

mw. J. Eilander-van Maaren, lid, vertegenwoordiger van de docenten

dr. M. Ploeger, lid, vertegenwoordiger van de docenten

dr. M. Derks, lid, vertegenwoordiger van de studenten

drs. C.H.E. Stam, lid

 

Adres van het Curatorium:

mw. R. van der Steen, secretaris

rcmvandersteen@gmail.com

 

Commissie van Toezicht 

Toetsing van het beleid van het Curatorium berust bij de Commissie van Toezicht:

mgr. B.Th. Wallet MA, aartsbisschop  van Utrecht

mgr. dr. D.J. Schoon, bisschop van Haarlem

dr. M.J. Blaauw, lid van het Collegiaal Bestuur

 

Adres van de Commissie van Toezicht:

Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Koningin Wilhelminalaan 5

3818 HN  Amersfoort

 

College van Docenten 

Het Curatorium draagt het organiseren en verrichten van onderwijs en onderzoek op aan het College van Docenten:

dr. M. Ploeger (rector; secretaris van het College van Docenten; docent systematische theologie; docent liturgie)

prof. dr. P.B.A. Smit (bijzonder hoogleraar)

mw. J. Eilander-van Maaren MA (docent praktische theologie; promovenda)

mgr. dr. D.J. Schoon (docent kerkgeschiedenis)

mr. drs. A.A. Snijders (docent kerkelijk recht)

 

Administratief secretaresse van het College van Docenten:

mw. T.C. Brand BSc

rieneke.brand@okkn.nl

 

Postadres van het College van Docenten (tevens bezoekadres - alleen op afspraak):

Oud-Katholiek Seminarie

Universiteit Utrecht, Departement Filosofie en Religiewetenschap

Janskerkhof 13

3512 BL Utrecht

 

Toegevoegde wetenschappelijke onderzoekers 

prof. mr. J. Hallebeek

dr. K. Ouwens

dr. A.C. Troost

can. drs. W.B. van der Velde

mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen

dr. G. Yasuhira

 

Emeritus

prof. dr. J. Visser