Studentenpastoraat

Studentenpastoraat en studentenberaad

Het pastoraat aan de Oud-Katholieke theologie studenten vormt een wezenlijk element van de opleiding. Dit pastoraat omvat de volgende onderdelen:

* het Oud-Katholiek Studenten Beraad
* de retraite
* de geestelijke, spirituele vorming van de student
* de individuele begeleiding van de student

* Het Oud-Katholiek Studenten Beraad

Het Oud-Katholiek Studenten Beraad is een beraad van en voor de studenten die theologie studeren met het oog op een eventuele keus voor het ambt in de Oud-Katholieke Kerk. Het beraad wordt begeleid door de studentenpastor.

Deelname aan dit beraad is verplicht.

Het studentenberaad heeft als doel in gesprek en dialoog met elkaar te komen tot een eigen, persoonlijke vorm van het geestelijk en spiritueel leven. Een tweede doel is de onderlinge ontmoeting en het creëren van saamhorigheid.

Het beraad is tevens de plaats waar de studenten hun ervaringen in de studie, het werk en het leven met elkaar uitwisselen.

Twee studenten bereiden beurtelings een onderwerp ter bespreking voor.

Het studentenberaad komt maandelijks bijeen in de periode van september tot en met juni. De samen-komsten vinden plaats  van 17.00 of 17.30 uur tot 21.00 uur in de parochiezaal van de St.- Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 6, Utrecht. De eerste en laatste samenkomst van het studiejaar wordt begonnen met een eucharistieviering, waarin de studentenpastor voorgaat. Elke andere samenkomst wordt begonnen met een avondgebed, dat afwisselend wordt verzorgd door één van de studenten.

 

* De retraite

Eén maal per jaar wordt een retraite gehouden in een klooster of abdij. Deze retraite heeft als doel om kennis te maken met de vele varianten van spiritueel leven, zoals dit in een klooster of abdij gestalte krijgt. De ervaren en meegeleefde spiritualiteit dient als een spiegel voor het eigen Oud-Katholieke spirituele leven.

* De geestelijke, spirituele vorming van de student

De studentenpastor heeft jaarlijks een gesprek met de student over de eigen, persoonlijke en geestelijke weg van de student. In onderling overleg wordt gesproken over de zegeningen, de vragen en de lacunes. De student krijgt van de studentenpastor van te voren een opdracht dit gesprek schriftelijk voor te bereiden.

* De individuele begeleiding

De student kan op eigen initiatief contact opnemen met de studentenpastor.