Bibliotheek Oud-katholiek Seminarie

De boeken van het Oud-Katholiek Seminarie bevinden zich op twee locaties.

 

Voormalig Seminarie-gebouw Amersfoort

In het voormalige gebouw van het Seminarie, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort (thans het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, waarin o.a. het bisschoppelijk bureau is gevestigd) bevindt zich de bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie. Raadpleging en uitleen van boeken na voorafgaand telefonisch overleg met de bibliothecaris: dhr. L. Nieuwenhuizen, tel. 033 461 75 69 of 038 460 48 66 (privé).

 

Universiteitsbibliotheek Utrecht

In de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht bevindt zich een aparte Collectie Oud-Katholieke Kerk. Deze collectie bestaat uit de belangrijke verzameling boeken tot het begin van de 20e eeuw die voorheen in de bibliotheek van het Seminarie te Amersfoort was ondergebracht en uit de boeken van de Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek die zich al sedert de jaren twintig van de vorige eeuw in Utrecht bevond.