Curriculum

(Met ingang van het academisch jaar 2019-2020 worden de colleges gegeven op basis van een vernieuwd curriculum. Het thans geldende curriculum is via deze link te downloaden. Het curriculum wordt steeds zoveel mogelijk up to date gehouden.)

 

Op dit moment is het thans geldende curriculum hier niet te downloaden. Studenten en docenten hebben toegang tot een file waarin dit document te vinden is. Bij vragen wende men zich tot de rector.

 

Voor studenten die studeren tijdens de overgangsfase van het oude naar het nieuwe curriculum zijn uiteraard met de rector individuele aanpassingen af te spreken. Ter vergelijking is het oude curriculum voorlopig nog steeds via deze link te downloaden.