Aanmelding voor colleges

Wanneer men als student of toehoorder is ingeschreven aan het Oud-Katholiek Seminarie (zie onder de knop "Inschrijving en financiën"), kunnen colleges worden gevolgd. Om organisatorische redenen inventariseren wij voorafgaand aan elke collegeperiode (dus viermaal per jaar) wie welke colleges gaat volgen. Dit gebeurt middels het aanmeldingsformulier dat hier te downloaden is (en dat aan de ingeschreven studenten wordt gemaild om hen aan dit aanmelden te herinneren). Het formulier dient twee weken voor het eerste college van de betreffende periode in het bezit te zijn van onze administratief secretaresse (rieneke.brand@okkn.nl).